Közszféra felmérése

A  Kiskunok Vidékéért  Egyesület személyesen felkereste az illetékességi terület településeinek képviselőit. Polgármester Hölgyekkel és Urakkal folytatott részletes beszélgetések alatt az Akciócsoport meghallgatta a települések fejlesztési igényeit.  A települések képviselői egymástól függetlenül több hasonló támogatási igényt  fogalmaztak meg.

Minden településen igényként jelent meg az, hogy a helyi települési rendezvények támogatást élvezzenek. Főként a falunap és a hagyományőrző rendezvények támogatását  tartották  kiemelt fontosságúnak a megkérdezett képviselők.  Magyarázata a felmerült igénynek az, hogy a települések csak költségvetésük terhére tudnak rendezvényeket megvalósítani,  amelyek nagy költségeket jelentenek az egyébként is szűkös forrásokkal  rendelkező  vidéki önkormányzatoknak. Szórakozási lehetőség nem lévén pedig indokolt az, hogy évenként egy színvonalas  rendezvényt meg tudjon tartani egy  település a lakossága  részére, hiszen ez hozza közelebb egymáshoz a közösséget. A rendezvények  célja a lakosság helyben tartása.  Egyes települések esetében az elköltözött lakosság hazalátogatásának egyik fő  indoka az évente megrendezett hagyományőrző rendezvény – gondoljunk csak bele, ha ez a rendezvény csalódást  okoz egy nosztalgikus élményekkel  hazalátogató egykori lakosnak, valószínűleg  nem látogat haza 2-3 csalódás után. Fontos ez minden esetben, hiszen a régi barátok iskolatársak ezeken a rendezvényeken tudnak találkozni, ezekre a rendezvényekre jönnek haza és tudják megmutatni gyermekeiknek, hogy szüleik hol születtek és nevelkedtek fel kik voltak a gyermekkori barátaik.

A támogatási lehetőségek között kiemelt  kérés volt a megkérdezettek részéről az, hogy a rendezvények elszámolhatóságát lehetőség szerint  egyszerűen,  kedvezményezettbarát módon  lehessen elszámolni a projekt megvalósítást  követően. Az elszámolhatóság formájára vonatkozó kérés oka az, hogy több  település adminisztrációs nehézségekbe ütközött a korábbi EMVA pályázatok megvalósításakor, ezért félve pályáznak települési rendezvények megvalósítására. Cél, hogy a rendezvények sikereket hozzanak ne pedig kudarcokat.

A települések képviselői meghatározó arányban jelezték fő problémaként a fiatalok elköltözését,  amely legfőbb oka a helyi korösszetétel romlásának. A fiatalok a településekről elköltöznek, más településeken, városokban és  külföldön vállalnak munkát és  alapítanak  családot. Az elvándorlási folyamat a települések kudarca,  melyet megállítani első számú feladat és cél.  Az elvándorlás  fő oka, hogy a fiatalok nem  találnak lehetőségeket  a szülőfalujukban. Az elvándorlás  kihatással van a helyi gazdasági folyamatokra. A helyi  lakosság folyamatos  fogyása az ingatlanpiac teljes pangását eredményezi a vidéki településeken. A lakásállomány fejlesztése elmarad a vidéki településeken, továbbá a  lakások igen nagy aránya üresen áll és gondozatlan. Települési képviselőktől kérdésként  merült fel, hogy egy települési lakásgondokság kialakítására volna-e  lehetőség, amely szervezetnek a  feladata  a lakatlan lakások karbantartása és gondozása. Fontos kérdés ez,  mert a kártevő élőlények otthonául szolgálhatnak azok a lakások, amelyek  üresen állnak, nem is beszélve az állagromlásról és a gazosodó kertekről. Felmerült megoldási javaslatok között merült fel a közlekedési útvonalak minőségének javítása, utak korszerűsítése, hogy a munkába járás feltételeinek javítása talán helyben maradásra késztetné a lakosságot. Ám minden megoldási javaslat közül első helyen a munkahelyteremtés szerepelt, mivel az elköltözés első számú kiváltó oka a munkanélküliség valamint, hogy helyben nincs  munkahely!

A településekre egységesen igaz,  hogy a tanyasi  lakosság aránya magas.  A településeknek komoly feladatot jelent az, hogy a települési alapszolgáltatásokat ugyan olyan színvonalon tudják nyújtani a tanyasi lakosság részére is,  mint a települések belterületi lakosságának. Esélyegyenlőség területén merültek fel azok a kérdések, hogy hogyan lehet egy belterületi lakos esélyeinek szintjére hozni egy olyan 6 éves tanyasi kisgyerek esélyeit, aki  ahhoz, hogy eljusson az iskolába, naponta 30 percig sétál  a havas  úton a buszmegállóig, majd buszozik a faluba, ahol az iskola van. Komoly napi problémákként merültek fel  ezek a kérdések, ugyan ilyen szempontok alapján komoly feladat a külterületen élő,  rendszeres egészségügyi ellátásra szoruló időskorúak magas aránya. A külterületi lakosság  esélyegyenlőségeinek javítása a Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi  területén  az önkormányzatok egyik komoly kihívása.

 Bugac Bugacpusztaháza Csólyospálos Gátér Jászszentlászló Kiskunfélegyháza Kiskunmajsa Kömpöc Móricgát Pálmonostora Petőfiszállás Szank Tiszaalpár

Bugac

Csólyospálos

Gátér

Jászszentlászló

Kiskunfélegyháza

Kiskunmajsa

Kömpöc

Pálmonostora

Petőfiszállás

Szank

Tiszaalpár