Hogyan lehet az Egyesület tagja?

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, Alapszabályát magára nézve kötelezőnek tartja és az abban foglalt kötelezettségeknek eleget tesz, és akinek vagy aminek az Elnökség tagfelvételi kérelmét egyszerű többséggel jóvá hagyja, amely tagfelvételi kérelmükhöz csatolni szükséges az Egyesület legalább 2 tagjának írásos ajánlását.

A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy az Egyesület Alapszabályát elismeri és azt, valamint céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az Egyesületbe történő felvétel írásban történik. A tagfelvételről az Elnökség dönt egyszerű többséggel, azzal a kikötéssel, hogy a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatja. Az Egyesületből történő kilépés írásos nyilatkozattal történik, amelyet az Elnökséghez vagy a Közgyűléshez kell eljuttatni. A tagsági viszony a kilépési nyilatkozat Elnökséghez történő kézbesítéssel, illetve az abban foglaltak szerint szűnik meg.

Bugac

Csólyospálos

Gátér

Jászszentlászló

Kiskunfélegyháza

Kiskunmajsa

Kömpöc

Pálmonostora

Petőfiszállás

Szank

Tiszaalpár